Category Archives: Uncategorized

Grab เปิดตัว GrabRent ให้คุณเช่ารถพร้อมคนขับแบบรายวัน

 GrabRent 
ใหม่! GrabRent บริการรถให้เช่าพร้อมคนขับแบบรายวัน ให้คุณเดินทางไปกี่ที่ก็ได้เริ่มต้นที่ราคาเดียว
พร้อมให้บริการสำหรับเส้นทางภายในกรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด

เหมาะสำหรับการเดินทางแบบ One Day Trip ไปจังหวัดใกล้ๆ หรือการทำงานนอกสถานที่!

โดยคุณสามารถจองรถได้ 2 ประเภท คือ GrabRent Eco และ GrabRent Plus
ค่าบริการสำหรับการเดินทางในกรุงเทพฯ

GrabRent Eco: 1,200 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 300.-

GrabRent Plus: 1,600 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 450.-
*ส่วนเกินชม. หากเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ชม.

 
 
ค่าบริการสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด 

GrabRent Eco: 2,500 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 300.-

GrabRent Plus: 3,200 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 450.-
*ส่วนเกินชม. หากเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ชม.

เงื่อนไขการใช้บริการ 

1. ต้องจองล่วงหน้า 24 ชม.

2. จองรถขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 4 ชม.

3. ประเภทของรถที่ให้บริการคือ GrabCar และ GrabCar Plus

4. ให้บริการภายในกรุงเทพฯ และระหว่างจังหวัด

5. หากมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางเพิ่มเติม คนขับจะบวกเพิ่มให้เอง

6. สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
เรียกเลย / Book Now

Introducing GrabRent! Our daily car rental with driver service will make your one-day-trip planning much easier. 
You can now choose between GrabRent Eco or GrabRent Plus. No matter the distance you will pay only one price for each service. Available for within Bangkok routes and Bangkok to other city routes.
Please book 24 hrs in advance to try this service!

Rates for travelling in Bangkok

GrabRent Eco: 1,200.- / First 4 hrs, Additional hour charge 300.-

GrabRent Plus: 1,600.- / First 4 hrs, Additional hour charge 450.-
*For additional minutes, if more than 30 mins will be count as 1 hour.

 
Rates for travelling inter-city

GrabRent Eco: 2,500.- / First 4 hrs, Additional hour charge 300.-

GrabRent Plus: 3,200.- / First 4 hrs, Additional hour charge 450.-
*For additional minutes, if more than 30 mins will be count as 1 hour.

Conditions

1. Customers must book 24 hour in advance.

2. Minimum rental starts with 4-hour rental.

3. GrabRent are serviced by GrabCar and GrabCar Plus.

4. Service areas: Bangkok and intercity area.

5. Drivers will manually input when there is an extra charge .

6. Payment by credit card only.

Advertisements

ประมูลทะเบียนรถเลขสวย จ. แพร่ ครั้งที่ 4 หมวด กฉ 

#ประมูลเลขสวย #รถเก๋ง #แพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ เชิญชวนประมูลเลขสวยครั้งที่ 4 หมวดอักษร กฉ

ที่จะประมูลในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส

……………………………………..
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ เชิญชวนชาวแพร่ร่วมเป็นผู้ให้ โดยออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กฉ ในงานสภากาแฟ และงานวิถีถิ่น วิถีแพร่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส


Mahajak-Pro Open House 2016

วันนี้ 24 สิงหาคม 2559 เพื่อนจากเพจ Pete Sow พามาร่วมงาน “Mahajak-Pro Open House 2016” ในงานมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึง workshop ให้ความรู้ทั้ง Audio/Visual/Lighting งานเข้าชมฟรี ทั้งวันนี้ และพรุ่งนี้ค่ะ
สมัคร Mahajak Bedroom Music Contest 2016 การประกวดความสามารถทางดนตรีในธีมชุดนอน ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท http://mahajakcontest.com/register.aspx 
#MahajakPro #OpenHuose #ProAudio #Mahajak #AudioSolution #MahajakBedroomMusicContest #MusicContest #WorkShop

20-21 ส.ค. 2559 ประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 หมวดอักษร กฉ 

#ประมูลเลขสวย #รถเก๋ง #ชัยภูมิการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 หมวดอักษร กฉ 

ในวันที่ 20-21 ส.ค. 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

………………………………สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนชาวชัยภูมิร่วมเป็นผู้ให้ โดยจัดชุดเฉพาะกิจออกประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไป โดยการประมูลจังหวัดชัยภูมิจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

“นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2” วันที่ 22 มิถุนายน 2558

25580528-234523-85523558.jpg

25580528-234524-85524709.jpg

กำหนดการจัดประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ
“นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2”
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ห้องแกรนด์เอ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

9.00 – 9.20 น.​​ลงทะเบียน

9.20 – 9.40 น.​​กล่าวเปิดงาน แนะนำชุดโครงการ
โดย รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
ผู้อำนวยการฝ่าย 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

9.40 – 10.00 น.​ภาพรวมของชุดโครงการวิจัยในเบื้องต้น
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

10.00 – 10.20 น.*​การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวพ้นกับดักของการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
โดย ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์

10.20 – 10.40 น.*​การฝึกอาชีพในฐานะทางเลือกในการยกระดับฝีมือแรงงานและทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพ
โดย ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

10.40 – 11.00 น.​พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 11.20 น.*​การเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
โดย ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร

11.20 – 11.40 น.*​คุณภาพของผู้เรียนและปัจจัยสนับสนุนจากผู้ปกครอง
โดย ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ

11.40 – 12.00 น.*​คุณภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครู (ครุเศรษฐศาสตร์)
โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

12.00 – 13.00 น.​​รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.20 น.*​การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
โดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

13.20 – 13.40 น.*​การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

13.40 – 14.00 น.*​การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต
โดย พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรฺสี) ดร.

14.00 – 14.20 น.​บทสรุป ข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการสนับสนุน
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

14.20 – 14.40 น.​ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น / ตอบข้อซักถาม
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และคณะนักวิจัย

14.40 – 15.00 น.​กล่าวปิดงาน
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
* นำเสนอ 15 นาที และเปิดโอกาสให้ซักถาม 5 นาที

ใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 18-21 เมษายน พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
ใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์ : โลกใบนี้ดนตรีไทย โดยขุนอิน
วันที่ 18-21 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระครบรอบ 233 ปี นอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังได้เห็นความสำคัญของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์เเห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รวมถึงพระมหากษัตริย์อีกทุกๆ พระองค์ที่ทรงมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ในเเต่ละยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดริ้วขบวนเเห่ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน โดยริ้วขบวนที่ว่านี้จะมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรและใช้ชื่อริ้วขบวนว่า “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” โดยจะเริ่มขบวนตั้งเเต่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงท้องสนามหลวง และเเบ่งออกเป็น 9 ขบวนตามลำดับที่มีความสำคัญของเเต่ละยุคสมัยในรัชกาลต่างๆ ตั้งเเต่ 1 ถึง 9 ดังนี้

ในขบวนที่ 1 ใช้ชื่อว่า “สร้างบ้านสร้างเมือง” มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในยุครัชกาลที่ 1 เช่น สงคราม 9 ทัพเเละริ้วขบวนนี้ก็จะนำโดยดารารับเชิญคุณศรราม เทพพิทักษ์ ต่อมาใน ริ้วขบวนที่ 2 ชื่อว่า “เฟื่องฟูวรรณกรรม” ก็คือยุคของรัชกาลที่ 2 โดยมีดารารับเชิญคุณนุ่น วรนุช เเต่งกายเป็นนางสีดาอยู่ในริ้วขบวนนี้

ขบวนที่ 3 ใช้ชื่อว่า “เลิศล้ำเศรษฐกิจ” ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นเป็นยุคที่การค้าไทยกับจีนนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก ริ้วขบวนก็จะเป็นสำเภาจีนจำลองพร้อมการเเสดงลอดลายมังกร ต่อมาใน ริ้วขบวนที่ 4 ในยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ก็จะใช้ชื่อว่า “แนวคิดอัจฉริยะ” ริ้วขบวนเเสดงจะเป็นการเเสดงเเสงสีเสียงสื่อผสมยิมนาสติกจากนักเเสดงไทยเเลนด์ก๊อตทาเล้นต์

ขบวนที่ 5 ใช้ชื่อว่า “วัฒนธรรมสู่สากล” ริ้วขบวนจะเป็นรถไฟจำลองซึ่งเป็นการเเสดงถึงความเจริญในด้านการคมนาคมเเละสาธารณูปโภคในยุครัชกาลที่ 5 ส่วนใน ขบวนที่ 6 ก็จะใช้ชื่อว่า “มากล้นการศึกษา” ริ้วขบวนก็จะสื่อถึงความเจริญทางการศึกษา การก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขบวนที่ 7 ใช้ชื่อว่า “ประชาธิปไตย” ริ้วขบวนจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การจัดระเบียบศิลปวัฒนธรรมไทย ริ้วขบวนจะผ่านการเเสดงโดยขุนอิน ด้วยการประชันระนาดกลางถนนราชดำเนิน ส่วนใน ขบวนที่ 8 ใช้ชื่อว่า “นำไทยสามัคคี” สื่อถึงความสุขที่กลับมาในรัชกาลที่ 8 ของชาวสยาม และจะเป็นการเเสดงลีลาศในบทเพลงสุนทราภรณ์ ขับร้องโดยคุณเศรษฐา ศิระฉายา

ขบวนที่ 9 ใช้ชื่อว่า “มากล้นพระบารมี” รถขบวนเศรษกิจพอเพียงเเละมีการเเสดง “หรอย เริงรื่น ม่วนซื่น โฮเเซว” สื่อถึงวิถีชีวิตเกษตรกรชาวไทยนำโดย คุณตุ๊กกี้ ชิงร้อย

เป็นยังไงบ้างครับริ้วขบวนเเห่ทั้ง 9 เเละยังไม่หมดนะครับจากนั้นจะเป็นการขับร้องเพลง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” จากนักเเสดงทั้งหมดกว่า 2 พันคน ซึ่งเอาเเค่ในวันที่ 18 เมษายน 2558 เพียงวันเดียวก็ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ แล้วยังไม่รวมถึงการเเสดงบนเวที ที่ท้องสนามหลวงอีกจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งจะมีรายละเอียดที่เวทีใหญ่บริเวณท้องสนามหลวงดังนี้

วันที่ 18 เมษายน 2558 หลังจากริ้วขบวนเเห่ถึงบริเวณท้องสนามหลวงเเล้ว ในเวลา 18.00 น. โดยประมาณก็จะเป็นพิธีเปิด โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน ต่อจากนั้นก็จะเป็นโชว์การประชันระนาดของขุนอิน โตสง่า การเเสดงจำอวดหน้าม่าน และคอนเสิร์ตหนูนา โดม เดอะสตาร์ วันที่ 19 เมษายน 2558 สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน การเเสดงนาฏศิลปสี่ภาค มหกรรมลีลาสวงสุนทราภรณ์ เเละลิเกไชยยา มิตรชัย วันที่ 20 เมษายน 2558 มหกรรมเเตรวง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง การประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ดนตรีลูกทุ่งรุ่ง สุริยา และจินตหรา พูลลาภ วันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเเท้จริงก็จะเริ่มการเเสดงด้วยคอนเสิร์ตศิลปินเเห่งชาตินำโดยครูสุเทพ วงษ์กำเเหง ครูผ่องศรี วรนุช เพลิน พรหมเเดน และอีกหลายๆ ท่านและจบด้วยการเเสดงโขนตอนนารายณ์อวตาล จากกรมศิลปากร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเเละอื่นๆ อีกมากมายหลายชนิดเอาเป็นว่า 18-21 เมษายนนี้ขอเชิญพี่น้องชาวไทยมาร่วมกันเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 233 ปี ที่ท้องสนามหลวงด้วยกันทุกท่านนะครับ

Fit & Flare Fashion Revolution Start 245 Baht. Extra Discount 15% When Apply Zalora Code : “ZBAP15iY” No Minimum Spend

Fit & Flare ปฎิวัติความสวย เดรสราคาเริ่ม 245บ.
ลดอีก 15% เมื่อใช้ Zalora Code : ZBAP15iY ไม่มีขั้นต่ำ

Apply Code Here
Fit&Flare ปฎิวัติความสวย เดรสเริ่ม 245บ. ลดอีก 15% เมื่อใช้ #Zalora #Code : ZBAP15iY ไม่มีขั้นต่ำ http://tinyurl.com/nrv4f4a


NIKE Huge Savings
ลดมากถึง 40% อย่าช้า!

ลงทุนน้อย รวยไว กำไรงาม กรุณาทิ้งเบอร์ไว้ค่ะ

ทำไม คนที่บอกว่า เราเงินเดือน จะขึ้นไม่ขึ้น มันต้องเป็นคนอื่นด้วย ?

ทำไมรายได้ ของเราต้องให้คนอื่น กำหนด ?

ทำไมต้องตกเป็น ทาสนาฬิกาปลุก ?

คำถามก้องอยู่ในหัว จนได้คำตอบว่า “ชีวิตข้าราชการ”

ชีวิตไม่สามารถ “สั่งนาย” ให้ขึ้นเงินเดือนได้

Life style ที่ถูกกำหนด อยู่ในระเบียบ จนบางครั้งมันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลย

แต่ !!! ฉันกลับภูมิใจมาก เมื่อฉันบอกใครๆ ว่าฉันทำงานอะไร ยศอะไร

มันเป็นความขัดแย้งในความคิดนะ “ภูมิใจ แต่ไม่ อิสระ”

ถ้าเรามีความขัดแย้งในความคิดตัวเอง มันอันตรายนะ มันก่อเกิด….ความเครียด

ฉันจึงพยายามค้นหา “Comfort Zone” ให้ตัวเองมาโดยตลอด พื้นที่ที่ฉันคิดว่าสะดวกสะบาย พื้นที่คุ้นเคย พื้นที่ที่จะทำอะไรก็ได้ ซ้ำๆเดิมๆ และมีความสุข

และฉันก็ ค้นพบ “กีฬาดำน้ำ” มันคือ Comfort Zone ในชีวิต

ฉันพบว่า หากฉันเป็นนักดำน้ำ ฉันต้องมี 3 อย่าง ร่างกายแข็งแรง ใจถึง และมีเงิน แต่ฉันกลับทำได้ไม่เต็มที่ ทั้งๆๆที่ฉันโชคดีที่..ค้นพบ

ฉันก็พยายามหาทางออกนะ ทำงานมากขึ้น 30 วัน ใน 3 รพ. มันบ้าไปหละ 5555+

จนวันหนึ่ง ……. ฉันพบว่ามีทางออก มันประตูที่กว้างมาก มันเป็นช่องทาง ที่จะเดินออกไป หยิบเงิน ถามตัวเองคำเดียว ไปหรือไม่ไป โอกาสมาแล้ว จะทำหรือไม่ทำ ไม่ลังเลค่ะ คำตอบ…ต้องไป และต้องทำทันที !!!

ฉันไม่ใช่แค่เดินออก แต่ฉันกลับวิ่ง !!!! ให้เร็วกว่าใครๆๆ เพราะฉันกลัวจะหยิบมันไม่ทัน

มันได้ผล ฉันสามารถหยิบเงินอย่างง่ายดาย และหยิบได้ไม่มีวันหมด มันง่ายอย่างนี้เลยหรอ ?? ทำไมฉันเพิ่งรู้ ??

ฉันรู้สึกตัดสินใจถูก ที่ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดไป เพราะถ้าไม่กล้าพอที่จะทำ ฉันจะต้องอยู่ในที่เดิม ซินะ

ฉันไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

อีกไม่นาน….Life Style ของฉัน ทำงานข้าราชการที่ภูมิใจ และมีพื้นที่อิสระที่สามารถทำได้อย่างเต็มที่

ฉันและครอบครัว กำลังมีความสุข

พ.ต.หญิง ดลฤดี ตันมา
22 มิ.ย. 57

25570825-011136-4296989.jpg

นาฬิกา CASIO ลดมหาโหด เหลือเพียง 450 บาททุกเรือน!

25570817-144010-52810010.jpg

ZALORA – นาฬิกา CASIO ลดมหาโหด เหลือเพียง 450 บาททุกเรือน!
คลิกซื้อเลย http://tinyurl.com/nrv4f4a

รหัสลดเพิ่ม 15% ไม่มีขั้นต่ำ
Code : ZBAP15iY

ZALORA ภูมิใจนำเสนอ คอลเลคชั่นนาฬิกาข้อมือ แบรนด์ดัง “CASIO” ที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดย มิสเตอร์ Tadao Kashio นักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์ โดยนาฬิกาที่เป็นที่จดจำได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นนาฬิกาเครื่องคิดเลข ซึ่งเป็นนาฬิกาข้อมือที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ตัวเลขขนาดจิ๋วที่สามารถใช้แทนเครื่องคิดเลขได้โดยไม่ต้องพกพา นอกจากนี้คาสิโอยังพัฒนานาฬิกาข้อมือไปอีกระดับด้วยการสร้างสรรค์นาฬิกาข้อมือที่สามารถให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ เช่น บอกเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละ time zone บอกสภาพอากาศ อุณหภูมิ และความดัน โดยรุ่นที่สามารถบอกระดับความสูงได้ก็เป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักปีนเขา ในขณะที่ผู้ผลิตนาฬิการายอื่นยังคงนำเสนอนาฬิกาข้อมือสไตล์คลาสสิกในแบบเดิมๆ คาสิโอได้นำเสนอรูปแบบของนาฬิกาที่ที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายพร้อมการใช้งานที่น่าสนใจ ทั้งหมดนี้ทำให้นาฬิกาคาสิโอได้ฉีกแนวมาไกลจากจุดเริ่มต้น แต่ก็ยังคงสร้างความท้าทายให้กับตัวเองและคู่แข่งโดยการตั้งเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อก้าวไปยังอีกระดับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

25570817-144010-52810010.jpg

Advertisements